Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh âk bu tĕng nau kan ”Rlong mpêh rep n’dŏk”

25/04/2019 19:37 G4T+7

Ta Dak Nong, nau kan “Rlong mpêh rep n’dŏk” gĕh âk ngăn bu druh ndăm tĕng kơt pah kan đah nau kan hăn mpêh rep n’dŏk, mpơl rup tâm mạng xã hội, jă đă ăp bu nuyh pah kan mpêh rep n’dŏk ân kloh.

Oh Phạm Trung Kiên, thôn 4, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) lĕ mbơh kuăl, rgŭm ăp bu druh ndăm hăn mpêh rep n’dŏk bư uĕh ntŏk gŭ

Gĕh âk ngăn nau pah kan uĕh dôl dơi bu pah kan n’hanh gĕh âk bu tĕng kan ân saơ “Tâm rlong mpêh rep n’dŏk” dơi kơp lah bu ntil nau uĕh gĕh nau ntĭm sơm uĕh tâm nau rêh. Nau tâm kơt “Tâm rlong mpêh rep n’dŏk” lĕ dơp ăp ntil nau kh’lay, nau way uĕh yor lah nau kan aơ lĕ n’hưch ăp bu nuyh tâm kơl ti mât mray kloh uĕh ntŏk gŭ, tă bơh nau kan mpêh rep n’dŏk tă dŏng, mât mray uĕh ntŏk gŭ tâm bon lan.

Tă bơh nau nsrôih tâm nuih n’hâm, nô Ða Minh Sơn ta Dak N’Soong lĕ bư gĕh âk kan bộ, đoàn viên druh ndăm tâm lam n’gor mpêh rep n’dŏk

Đặng Hiền

185
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.