Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hu gâux “Paor dung” sâuv angr Đăk Nông

06/01/2017 11:09 G1T+7

“Paor dung” tsinhv zos gâux los sis hu uô gâux dân ca. Đrul xuôz gâux kâus saz laik, jông nôngl, hu gâux “Paor dung” zos net sinh hoatx văn hoar tangr tư stưz muôx ntơưv minhx cxưx Chu, di sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs.

Chor grêi sênhr zos phương tiêns chia xang tâm tư, tinhx camv haz saz xangr ntơưv nênhs Chu hur nênhx chiax nhoz cxuô hnuz. Hu gâux “Paor dung” lo phaiz uô ntâu zangv sưs hur kangz nuôr: Hu gâux sinh hoatx muôx chor jangx gâux krôngz, gâux uô si, gâux plênhk, gâu xsiz lưr, gâux khuô saz…; hu gâux hur lêr nghi tinr ngươngr – phong tux; hu gâux hur los đôngs…

Hu gâux “Paor dung” muôx ntâu zangv sưs li hu gâux plênhk, gâux kruôz ntuôl, gâuc châuk chơưr, gâux xang…

Hu gâux răn kra nhuôs zos iz thêv loais tiv zix ntơưv “Paor dung”

Iz fangz hu gâux plênhk, nênhs Chu tsinhv tsov cưv hu gâux siz lưr tsuô chor nênhs tưz muôx txix gơưv

H'Mai

3,524
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.