Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư dak tho ti sơh tă bơh gel nha đam n’hanh dak kồn

05/03/2020 10:13 G3T+7

Nha đam lah di ntil tơm uĕh dŏng bư dak tho tih sơh.

Dŏng gel nha đam n’hanh dak kồn bư dak tho sơh ti tâm r’năk

Tâm tơm nha đam gĕh âk nau dinh dưỡng n’hanh dưỡng chât ma ntô săk. Sâm kơl bư ntô săk mô gĕh sơh, đang ntô săk lah dŏng. Tâm kồn gĕh nau uĕh gơi n’gang ka man, sâm kơl bư khĭt n’hanh bư lĕ virus, ka man bư mô uĕh ma n’hâm suan săk jăn. He sŏk dak gel nha đam klaih đah dak kồn (70-90 độ) chê ta siên jê tĕng r’noh 6:4 (6 phần dak kồn, 4 phần dak gel nha đam). Jêh klaih he sŏk iê mhĭng ta ti n’hanh rlong dŏng. Mông roh hơi dak aơ mô gĕh ngăch, mô gĕh ngăch n’hanh mô gĕh mbrơi n’hanh mô gĕh bư sơh ntô săk yor gĕh dak nha đam.

Mẫn Doanh (t.h)

521
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.