Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư kloh bâ sôt ta ntô

23/04/2020 14:30 G4T+7

Ăp ntil ntŭk têl bâ sôt ta ntô tu jot, ao, dŭng ndjôt ta ti…way gĕh âk ngăn lah jêh jŏ he dŏng. Gơi bư kloh bâ sôt he tĕng nau ntĭm aơ:

Dak ngi dơi bu dŏng sut kloh bâ sốt ta ntô tu jot

+ Dŏng du mlâm siăm coton mbhŭk iê dak ngi m’hĭng ta ntŭk bâ sôt. Jêh sơh dak si, he sŏk siăm băn sut tay ân kloh. Bư nao nao tĕng nau ntĭm nĕ lah e hŏ saơ kloh.

+ Dŏng dak sơn nheh jâng nheh ti gơi bư kloh bâ sôt ta ntô. Dŏng dak sơn tâm ban mau ma ndơ dŏng he ŭch sut kloh. Jêh rĭ, dŏng mâng mpon mô rĭ êng mpon dŏng sơn nheh jâng nheh ti sut ân kloh ta ntŭk bâ sôt.

Mẫn Doanh (t.h)

343
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.