Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gâm ăp ntil trau sa ân ngăch, kah

13/10/2016 14:18 G10T+7

Wâr mục mô ân luh dak: Rao đah dak dấm n’hanh mbhŭk tâm dak duh lor ma wâr.

Chê mrăch tâm ha mâm dak gơi klo luh ân lĕ bŏk bâ

+ Gâm băng sa ân gơi mô gĕh khih: Gâm băng đah mrăch hăng, băng ranh kah n’hanh mô gĕh khih.

+ Bư ân klo luh bŏk ngăch: Chê klo tâm ha mâm dak mrăch, klo kloh ngăch ngăn n’hanh jêh he gâm klo mô gĕh luh dak ntăk (rao lơi ân kloh ntô klo).

+ Gâm tăp iăr, tăp pêp ân ô gĕh đang ntô: Chê boh sa tâm glah gâm tăp iăr, tăp pêp. Trăm tăp iăr, tăp pêp tâm dak n’dĭk pe buăn m’nĭt jêh rĭ he plôk ntô nơih ngăn.

+ Ntĭm ân mô hôm chiăt boh lah he gĕh chê âk ir boh tâm trau sa: Chê tâm glah trau du lat bum tây gơi păg rhip lĕ boh chiăt ir tâm trau sa.

Mẫn Doanh (t.h)

681
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.