Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2017): Phụ nữ dân tộc thiểu số ngày càng nâng cao nhận thức, phát triển toàn diện

10/03/2017 09:48 G3T+7

Theo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, toàn tỉnh hiện có khoảng 25.000 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 32,53%.

Những năm qua, phụ nữ đồng bào DTTS có nhiều tiến bộ về nhận thức và phát triển toàn diện. Từ năm 2011 đến 2016, thông qua mô hình “Quỹ xã hội” có hơn 1.000 phụ nữ dân tộc thiểu số vay vốn làm kinh tế. Các cấp hội phụ nữ đã tổ chức được 7 lớp xóa mù chữ cho 249 phụ nữ DTTS; gần 100% phụ nữ DTTS có điều kiện vay vốn đã được tiếp cận các chương trình vay tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh…

Đến nay trên 50% phụ nữ DTTS thoát nghèo, ngày càng chủ động hơn, tham gia nhiều hơn công tác phụ nữ, đóng góp cho sự phát triển của gia đình và cộng đồng. Nhiều phong trào được chị em tích cực tham gia như: Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình 5 không 3 sạch, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, giỏi việc nước - đảm việc nhà, nuôi heo đất, …

Phụ nữ đồng bào DTTS tham gia bầu cử, tích cực phát huy vai trò trong các sự kiện chính trị - xã hội tại địa phương

Trình độ học vấn, đội ngũ giáo viên nữ DTTS tăng về số lượng và chất lượng

Thông qua các lớp xóa mù chữ, nhiều phụ nữ đồng bào DTTS có điều kiện tiếp cận tri thức, thông tin đại chúng

Phụ nữ DTTS tham gia ngày càng nhiều trong lĩnh vực chính trị, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tích cực đóng góp vào việc lãnh đạo, quản lý tại các địa phương

Phụ nữ DTTS chủ động, tích cực hơn khi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ

Thiếu nữ dân tộc M’nông duyên dáng trong bộ trang phục truyền thống tham gia hội Xuân Liêng Nung năm 2017

Nhận thức trong công tác chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình trong phụ nữ DTTS cũng được quan tâm, nâng cao

H' Mai

1,120
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn tỉnh tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, có 98% tổ hoạt động tốt, khá, còn lại là trung bình, không có tổ hoạt động yếu kém.

* Lah rnoh gĕh krem prăk n’hanh dơi manh prăk tâm lam n’gor ta Ntŭk Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’gor. Tâm nĕ, gĕh 98% mpôl pah kan uĕh, măn dưn, hôm e nĕ lah trung bình, mô gĕh mpôl pah kan mô blau.

* Zos chor tuv xir por haz txaik pênhr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr ntươv Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Xar hôix xênhr. Hur ntơư, muôx 98% tuv hoatx đôngx jông, huv, yuôr chor zos trung binhx, tsi muôx tuv hoatx đôngx tsi jông.