Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2017): Phụ nữ dân tộc thiểu số ngày càng nâng cao nhận thức, phát triển toàn diện

10/03/2017 09:48 G3T+7

Theo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, toàn tỉnh hiện có khoảng 25.000 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 32,53%.

Những năm qua, phụ nữ đồng bào DTTS có nhiều tiến bộ về nhận thức và phát triển toàn diện. Từ năm 2011 đến 2016, thông qua mô hình “Quỹ xã hội” có hơn 1.000 phụ nữ dân tộc thiểu số vay vốn làm kinh tế. Các cấp hội phụ nữ đã tổ chức được 7 lớp xóa mù chữ cho 249 phụ nữ DTTS; gần 100% phụ nữ DTTS có điều kiện vay vốn đã được tiếp cận các chương trình vay tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh…

Đến nay trên 50% phụ nữ DTTS thoát nghèo, ngày càng chủ động hơn, tham gia nhiều hơn công tác phụ nữ, đóng góp cho sự phát triển của gia đình và cộng đồng. Nhiều phong trào được chị em tích cực tham gia như: Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình 5 không 3 sạch, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, giỏi việc nước - đảm việc nhà, nuôi heo đất, …

Phụ nữ đồng bào DTTS tham gia bầu cử, tích cực phát huy vai trò trong các sự kiện chính trị - xã hội tại địa phương

Trình độ học vấn, đội ngũ giáo viên nữ DTTS tăng về số lượng và chất lượng

Thông qua các lớp xóa mù chữ, nhiều phụ nữ đồng bào DTTS có điều kiện tiếp cận tri thức, thông tin đại chúng

Phụ nữ DTTS tham gia ngày càng nhiều trong lĩnh vực chính trị, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tích cực đóng góp vào việc lãnh đạo, quản lý tại các địa phương

Phụ nữ DTTS chủ động, tích cực hơn khi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ

Thiếu nữ dân tộc M’nông duyên dáng trong bộ trang phục truyền thống tham gia hội Xuân Liêng Nung năm 2017

Nhận thức trong công tác chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình trong phụ nữ DTTS cũng được quan tâm, nâng cao

H' Mai

1,306
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.