Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kim Đôngx - lênhx thiêur niên jungr camv

23/05/2019 14:09 G5T+7

Kim Đôngx bê tas zos Nông Văn Dênx, shangz shông 1929, minhx cxưx Zir nhoz jos Nax Mas, xar Trươngx Hax, hênhx Hax Quangv, Cao Băngx.

Tươngs đaix haz nzang Anh hungx thiêur niên Kim Đôngx

Shông 1941, Lâul Hôx lus têz qơưs, bir mâts hoatx đôngs ntơưv Pac Bor, xar Trươngx Hax, tơư kra cxiv tsang chor hôis pangz têz qơưs chia ntâus Phangz Cis, lơưr Nhâts. Lo jac ngôs, Kim Đôngx cuz saz lus môngl côngv haz tưz zos Đôis trươngv Đôis thiêur niên nhi đôngx pangz têz qơưs xuz thơưx hlo ntơưv jos Nax Mas. Kim Đôngx los six tuôv tangr, tsi nyei tuôs, ntâus ntêx ntâu hoatx đôngs cach mangs xưs li xang xur mông, xang ntâu zangv ntâuz ntơưr mâts, xang tos canr bôs cach mangs, nhangl sox kangz mâts thamr, jur cxuô jas cơưv chei bir mâts. Hnuz 15/2/1943, sâuv cêr môngl uô hâux lưv ntơưv Pac Bor lus, Kim Đôngx njiz pangz đix môngl tuâns. Pâuz thâuv ntơư tangz tov muôx jas cơưv chei zov chênhr ntơưv canr bôs cach mangs ntơưv Nax Keor, Kim đôngx tưz xangr saz, đangs nzênhr, lưx lươngs đix môngl đuô kror chia por vêv chuôv cơưv chei ntơưv chor thơưx chox. Đix xang fov châuv kangz, Kim Đôngx tưz tuôs thâuv kror muôx 14 shông. Kim Đôngx tuôs tưz lo sâu tsuô lus đruôl ntơưv Pangz Thiêur niên tiênx phong Hôx Chir Minh, tix lâul luz bê tưz lo ntâu xênhr, đrôngl hu tsuô ntâu tsêr cơưv, cêr đrôngl…

Hồ Mai (t.h)

507
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.