Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kim Ðồng - bu nuyh ndăm hăt janh

23/05/2019 14:09 G5T+7

Kim Ðông săk moh ngăn ngên lah Nông Văn Dền, deh năm 1929, bu nong Nùng, bon ta Nà Mạ, xă Trường Hà n’qual Hà Quảng, n'gor Cao Bằng.

Gâng rup n’hanh môch Nô ndăm hăt janh Kim Ðồng

Năm 1941, Wa Hồ sĭt ta bri dak, gŭ krap pah kan ta Pác Bó, xă Trường Hà, ntĭm gai ndâk njêng n’gâng kan tâm lơh sŏk lơi bri dak Prăng pit, mprơh Nhật. Gơi bu ntĭm, Kim Ðồng lĕ nuih n’hâm tĕng pah kan n’hanh jêng Kô ruanh bơh Ðội Druh ndăm kon se jê tâm lơh sŏk lơi bri dak bu pit ta Nà Mạ. Kim Ðồng janh ngăn, mô gĭt klach rĭ aơ, leo pah kan lor ma nau kan kăch mạng gơi mbơh hưn, ndơp ăp ntil sam bŭt kh’lay, ndơp kan bộ kăch mạng, ksiêm ăp ntil nau pah kan, mât ăp tâ rbŭn kh’lay. Lơ 15/2/1943, ta trong ntơm bơh Pác Bó sĭt, Kim Ðồng mâp ka han bu hăn ksiêm. Khĭt nê nê ta nar aơ gĕh tâ rbŭn kh’lay bơh kan bộ kăch mạng Nà Kéo, Kim Ðồng mĭn kan, bư ân bu hiơt trong gơi mât uĕh nau rbŭn bơh ăp kô ruanh uănh gai tâm lơh. Bu tĕng panh, Kim Ðồng lĕ khĭt năm 14 năm. Nau hăt janh bơh Kim Ðồng lĕ dơi bu nchih tâm sam bŭt Ðội druh ndăm tiền phong Hồ Chí Minh, săk nô lĕ dơi ăp n’gor, bon têh sŏk moh săk ân ma wâl sam bŭt, trong hăn…

Hồ Mai (t.h)

506
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.