Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kiến Thành jêh rơm rbŭn têh tơm Đảng bộ xă

27/02/2020 15:03 G2T+7

Ðảng bộ xă Kiến Thành dơi N’qual ủy Dak R’lâp ruăh ndâk tơm Rbŭn têh bu nuyh kan Ðảng bộ xă tâ V, năm kan 2020 – 2025 ta lôch khay 3/2020. Abaơ kâp ủy, n’gâng kan bri dak xă Kiến Thành lĕ kan n’hanh dôl n’hâm rơm ăp ntil nau kan. Tĕng nau kan aơ, xă lĕ ndâk njêng ăp tiểu ban kơl nau kan gơi rơm nau kan rbŭn têh.

Ðah ăp bu nuyh dơi bu ruăh bư kan, xă lĕ ruăh ăp bu nuyh gĕh nau blau, lĕ n’hâm suan ma nau pah kan, gĕh nau way, gĕh nau blau gơi ân kan n’gâng kan chăm gai. Du pơh. Xă mbơh hưn 3 tâ nau pah kan nchră ndâk nar rbŭn n’hanh kuăl jă ăp bu nuyh bon lan tâm rlong pah kan ân uĕh gơi wơt rbŭn têh đảng bộ ăp gưl. Nau kan rơm rbŭn têh ăp chi bộ trực thuộc, Ðảng bộ xă tĕng nuih n’hâm kan plăch r’gâl mhe, uănh kh’lay nau uĕh tâm nau kan, mô gĕh bư ân jêh; têm nkrem prăk rêl…

Ðảng ủy xă Kiến Thành ntĭm gai nau nchră kan ndâk rbŭn têh Đảng bộ xă

Chi bộ thôn 7 ndâk tâ tơm rbŭn tơm tâ XI, năm kan 2020 – 2022

Chi bộ thôn 7 ndâk tâ tơm rbŭn tơm tâ XI, năm kan 2020 – 2022, ruăh trực tiếp bí thư, kâp ủy

Băng rôn, moh nau kan mbơh hưn rbŭn têh Ðảng bộ ăp gưl dơi bu kât ta ăp ntŏk tâm xă

Quốc Sỹ

468
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.