Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm bư ân lĕ bô ôm ta tu jot

12/12/2019 14:06 G12T+7

He sŏk du dŭng trà kro dơm ta tu jot gơi bư lĕ bô ôm. Mô rĭ chê iê bột baking soda ta tu jot he ăp nar lah he mô gĕh dŏng nchoh tu jot.

Dŏng trà chê tâm tu jot gơi bư lĕ bô ôm

Bơh đah bư lĕ bô ôm ta tu jot bột baking soda bư kloh tay ma tu jot he. Lah tu jot bô iơh âk, he chê iê phe ndrem ma bột baking soda jêh rĭ ân kơt nĕ bar tât pe nar ân lĕ bô ôm.

Hồ Mai (t.h)

392
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.