Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thangx tsangv căn cưr khangr chiênr B4 - Liên xênhr IV

25/04/2019 19:37 G4T+7

Căn cưr khangr chiênr B4 – Liên xênhr IV (jos Tân Tiênr, xar Nâm Nung, Krông Nô) zos Căn cưr đias cach mangs ntơưv lưx lươngs khangr chiênr (xênhr Quangv Đưc kuz-nhis nuôr zos xênhr Đăk Nông) haz lưx lươngs khangr chiênr liên xênhr IV hur jas khangr chiênr ntâus Mir (1959 – 1975).

Đaix chiênr thăngr - qơư “lus hâur pâuk” chia zor zux truênx thôngr cach mangs tsuô cxuô cxênhx hnuz nuôr

Nuôr zos qơư hoatx đôngs ntơưv chor cơ cuan, ban nganhx hênhx wiv, xênhr wiv, liên xênhr; zos hanhx lang chiênr lươcx chox đăngs jul, chuôz tangv tov kangz môngl tsuô tov ntêx. Thangx tsangv căn cưr tsinhv muôx vai tsox txuôl Têi Nguên haz făngz Đông Nam bôs, făngz Kâuv têz tsuô făngz Kangz têz; qơư xangz, tos chor đôngx chir thơưx chox ntơưv Trung ương tuôx cxiv tsang zov chênhr Făngz chia chox kra jas ntâus haz sơưr chiv tsaz shông 1975, jaiv phongr făngz Kangz têz, thôngr nhât têz qơưs.

Di tich Thangx tsangv căn cưr khangr chiênr B4 - Liên xênhr IV tưz lo đâux tư cxiv tsang, khu đuô nhoz xar Nâm Nung đrul ntâu hangs mux zov chênhr xưs li: Thangx tsangv công sưs, thangx tsangv văn phongx liên xênhr IV; phongx uô hâux lưv Ban canr sưs B4; hôis trươngx, trams cuân y; qox đhâu thangx tsangv căn cưr; thangx tsangv khanhr tiêt (tsêr ndu tsês, bia ndu txus, tươngs đaix) haz chos ntông njuôz đrul tangs nro nhiax yangx 28 tiv nhiax.

Quốc Sỹ

700
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.