Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntŏk gŭ krap tâm lơh B4 - Ăp n’gor IV

25/04/2019 19:37 G4T+7

Ntŏk gŭ krap tâm lơh B4 – Ăp n’gor IV (thôn Tân Tiến, xă Nâm Nung, Krông Nô) lah Ntŏk gŭ krap tâm lơh kăch mạng (n’gor Quảng Ðức ơm – abaơ lah n’gor Dak Nong) n’hanh phung ka han tâm lơh ăp n’gor IV ta tâ tâm lơh sŏk bri dak My pit (1959 - 1975).

Gâng rup dơi tâm lơh - ntŏk “sĭt iăt bu n’kôch nau tâm lơh tâm su kal e” gơi ntĭm sơm nau way kăch mạng ân bu druh ndăm abaơ

Aơ lah ntŏk pah kan bơh ăp n’gâng, ntŏk kan bơh n’qual ủy, ăp ủy, ăp n’gor; lah trong ndơp bu nuyh, kơl n’hâm suăl tă tâm bon lan tât ta ntŏk tâm lơh. Ntŏk gŭ krap tâm lơh gĕh nau uĕh gơi tâm r’nglăp Tây Nguyên ma ăp mpeh Ðông Nam bộ, mpeh Bắc đah mpeh Nam; ntŏk ndơp, wơt ăp wa ndjôt bôk tă bơh Trung ương hăn ndâk njêng ka han tâm lơh Mpeh gơi ntĭm gai tâm lơh yan kao năm 1975, sŏk lơi bri dak mpeh Nam, kluôm lĕ bri dak.

Ntŏk gŭ krap tâm lơh B4 – Ăp n’gor IV lĕ dơi nsu bư, nkra tay ân uĕh ta xă Nâm Nung đah ăp ntil ndơ bư khlay gĕh: Ntŏk pah kan, ntŏk jrô kan ăp n’gor IV; jrô kan N’gâng B4; wâl rbŭn, wâl dak si; ntung găn dak tât ta ntŏk tâm lơh, trong hăn tâm lơh; wâl kan ma bu năch (wâl kah gĭt ăp ntil nau kan,gâng lŭ, gâng rup) n’hanh tăm tơm si đah r’noh prăk dŏng bư lơ 28 r’me prăk.

Quốc Sỹ

423
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.