Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Tsi muôx az tsi jông đuô Đôcx lâps -Tưs zo - Hanhs phuc”

20/06/2019 14:30 G6T+7

Ntơưv zos hangx bê ntơưr lo chuôz zis pus H’Nuôi, chiênr binh lâul nênhs Ê đê nhoz phươngx Nghiar Trung (Gia Nghiar) đai ntơưv kror trôngx zus luz tsêr.

Trơưs thangv kra ntơưv pus, hangx bê ntơư zos kror jông gâux, haz saz xangr ntơưv pus zơưv tsês tsuô tuz nhuôs thâuv chiax nhoz hur ntu têz qơưs tax tul. Oz nav tsir pus zơưv H’Nuôi por lênhx zos chiênr binh lâul sâuv yangr ntâus tsangv  Cuangv Đưc thâuv ntêx. Uô ntêx shông 1975, seiz puv chor nênhs fêv ntêl, cuô pêx xinhv jêx jos mlôngl trơưs, pus cênhz ntâu lênhx tsir môngl, môngl uô nênhs xang xur mông. Tsơưv tas chêr mangl cxuôv hav viv yuôx lov ja cam, tangz sis thâuv has lus txus thâuv nzur, pus H’Nuôi tư luôs nxi đrul saz tưs haox!

Chuôz zis chiênr binh lâul H’Nuôi lo Bôs Cuôr phongx khơưs nux 60 shông krêz cêr Trươngx Sơn

Hangx bê ntơưr “Tsi muôx az tsi jông đuô Đôcx lâps – Tưs zo – Hanhs phuc” xưs li khangv đinhs saz ciên trung ntơưv chuôz zis

Pus H’Nuôi cênhz đaiv Huân chương Chiênr công hangx Iz viv tưz muôx côngs hur jas ntâus tsangv tir Mir pangz têz qơưs

Mẫn Doanh

294
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.