Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Mô dơi gĕh nau kh’lay đah nau Ðăp mpăn - Ðah ŭch -Uĕh lăng”

20/06/2019 14:30 G6T+7

Nĕ lah play sam bŭt dơi r’năk u H’Nuôi, ka han rmanh bu nuyh R’đe ta phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) yông bơh năp wâl păng nơm.

Tĕng u n’kôch ân gĭt, play sam bŭt aơ lah nau blau, nau uĕh n’hanh nau dăn yor ur sai păng ntĭm sơm oh mon kon sau dôl rêh ta năm mô gĕh tâm lơh tâm su. Ur sai u Nuôi lah bar he ka han tâm lơh ta Quảng Ðức kăl e. Bơh năp năm 1975, saơ ka han bu nhŭp, đă bu nuyh bon lan tĕng khăn păng, u n’hanh ăp bu nuyh tâm bon lĕ du, bư bu nuyh tâm mâp ndơp drăp ndơ kơl ka han tâm lơh. Khă săk jăn gĕh nau ji khih da cam, khă nĕ lah n’kôch nau tâm lơh tâm su kal e, u H’Nuôi hâk răm ngăn yor păng gĕh nau kơl n’hâm suăl tâm lơh tâm su sŏk lơi bri dak bu pit.

R’năk ka han rmanh H’Nuôi dơi N’gâng ka kan Mât chiă bri dak ân ndơ ta nar kah gĭt 60 năm pơk bư trong Trường Sơn

Play sam bŭt “Mô dơi gĕh nau kh’lay đah nau Ðăp mpăn – Ðah ŭch – Uĕh lăng” tâm ban ntêt nau rŏng r’năk u đah ma bri dak

U H’Nuôi ndjôt uănh Sam bŭt Huân chương gĕh n’hâm suăl tâm lơh tâm su  đah My  tâl Ngoay I sŏk lơi bri dak bu pit

Mẫn Doanh

283
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.