Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bum prŭm

06/10/2016 10:59 G10T+7

Bơh đah kah, uĕh đah săk jăn bu nuyh sa bum prŭm hôm e dơi bu dŏng gơi săm nau ji, n’gang nau ji ân săk jăn. Ăp ntil nau ntĭm dŏng bum prŭm gơi bư dak si:

Play bum prŭm

+ Duh ji bôk yan bri duh: Bum prŭm nglang kro 16 gam, chia 16 gam, gâm dak ngêt mô rĭ gâm bư por sa.

+Krăl ĕk: Bum prŭm gâm mô rĭ châm dak sŭt, châm vanh; sa ndrel ma blân mô rĭ siĕt ân jê , juh ndrel ma bum. Ăp ntil nau ntĭm êng:

- Ngêt dak tă gâm bum (bum rao ân kloh).

- Gâm bư che sa đah vanh n’hanh iê n’ha quế.

- Dŏng dak tă gâm bum drêh n’hanh bum kro lĕ juh hăch, lah ji trĩ he ngêt dak aơ ta ăp ôi dâk bêch.

+ Mô gĕh âk dak toh: N’ha bum prŭm ndrêh 250 gam, puăch sur 200 gam siĕt. Kho ân sĭn, chê boh  bôt ngot sa.

+ Môr toh: Bum prŭm nglang sêl ntô, juh âh hăch đăp ta toh, mô rĭ he juh n’hanh play jiăm gơi đăp ta toh.

+ Khih bum blang: Bum prŭm sêl ntô juh ân hăch chê dak, iĕt dak ngêt. Ngêt jŏ tâm ½ mông.

+ Nhul rdeh: Bum prŭm ndrêh sa văn ưt lĕ.

+ Mĭt ntô săk: Gâm bum prŭm jêng por ndrel ma mbo n’hanh phe.

H'Mai (suckhoedoisong.vn)

699
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.