Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŏng kao cúc vạn thọ săm n’gang ka man

25/02/2021 10:11 G2T+7

+ Ĕk droh: Dŏng êng kao cúc vạn thọ 20 gam juh hăch chê iê sĭk, n’hôl tâm glah piăng dŏng ngêt.

Kao cúc vạn thọ

+ Săm ji sêk: Bột kao cúc vạn thọ tak ta ntŭk sêk ji.

+ Uĕh ma n’hâm suan, ang măt: Kao cúc vạn thọ 20 gam, rklơm iăr 50 gam choh ân hăch gâm ư trau sa.

+ Siĕk iăr: Kao cúc vạn thọ 20 gam, kao play mbŭng n’kuăng 10 gam, húng chanh 10 gam, sĭk 20 gam. Ăp ntil ndơ aơ tho kloh jêh rĭ juh hăch chê tâm siên sĭk. N’hôl duh tâm 10- 15 mnĭt. Ân n’đik jân sŏk dak ngêt 2  - 3 tâ du nar.

+ Săm plach, săm mŭn: N’ha kao cúc vạn thọ nse tho kloh juh hăch jêh rĭ đăp ta ntŭk ji.

Mẫn Doanh (t.h)

361
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.