Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

K'Sung, bu ranh bon dơi bu nuyh bon lan iăt rŏng

14/10/2021 14:49 G10T+7

Tât ta bon Bu Sop, xă Dak Nia (bon têh Gia Nghĩa) ôp săk bu ranh bon K'Sung (deh năm 1963), bu nuyh Mạ, ăp bu nuyh bon lan gĭt lĕ r'ngôch yor che dơi bu nuyh bon lan iăt tĕng, rŏng ŭch.

Che K'Sung (bơh chiau ti) jă đă bu nuyh bon lan n'hao uĕh nuih n'hâm mât mray nau rêh đăp mpăn tâm bon lan. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Che ndăn mông nar jă đă bu nuyh bon lan tâm rom gop, tâm kơl ta nau rêh ôi mhau, tâm nĕ kơl ăp r'năk gĕh nau rêh jêr jŏk hao tâm nau rêh. 

Che mbơh ntĭm bu nuyh bon lan nau bên tăm, mât chăm ca phê. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Che uănh kh'lay nau kan mbơh ntĭm bu nuyh bon lan bư tĕng ân di ăp ntil nau kơl bơh Ðảng, pháp luật Bri dak; gơih pah kan bư mir jan ba, mât mray đăp mpăn nau rêh; jă đă oh kon bu nuyh bon lan bư tĕng ân di Luật Pah kan tât năm lăp bư ka han... 

Bơh đah pah kan tâm bon, che gơih pah kan bư mir jan ba, n'hao nau wăng sa ta r'năk

Bơh đah nĕ, lah tâm bon gĕh nau m'ak, nau r'ngot che way ntênh nkah bu nuyh bon lan ndâk kan ân di tĕng nau way tâm bon lan.

Mai Anh

441
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.