Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntĭm tho ti ân di gơi n’jrăng nau ji tưp Covid-19

13/02/2020 10:23 G2T+7

Tho ti đah sa bu mô rĭ dak si bư khĭt ka man jêng du ntil nau kan dơi n’gâng Y tế mbơh ntĭm bu nuyh bon lan n’jrăng nau ji tưp Covid-19 ma he nơm. Tâm ăp ntil nau mbơh hưn N’gâng kan Y tế lĕ n’kôch nau kan tho ti ân di.

He tho ti iê ngăn ngên tât rlau 1 mnĭt, ăp nau ntĭm 2, 3, 4, 5 bư kơt aơ iê ngăn ngên tât 5 tâ du tâ tho ti

Tĕng nau kan aơ, N’gâng kan Y tế lĕ đă bu nuyh bon lan tho ti ân kloh đah sa bu ăp nar, ăp tâ tâm du nar, tâm nĕ tho ti lor ma ngêt sa, jêh hăn ĕk hăn chrach. Mô dơi dŏng ti pah ta măt, ta muh, ta mbung âk tâ du nar. Tĕng nau bu ntĭm, lah tho ti, he mô dơi tho ngăch lah he tho ân kloh, ân jŏ tât 20 giây ta dak gơi roh lĕ ka han iang ta ti. Jêh aơ lah nau ntĭm tho ti ân di dơi WHO mbơh hưn gơi bư kloh săk jăn jâng ti.

Mẫn Doanh

598
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.