Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Huz njaz đriv têz qơưs” sur saz tuz tros pêx xinhv ntơưv Đônx biên phongx Đăk M’bai

19/03/2020 10:39 G3T+7

Chia cơưv shuv haz uô trơưs saz xangr, saz jông, phong cach Hồ Chí Minh tsinhz tas, kangz shông 2018, Đônx biên phongx Đăk M’Bai nhoz sâuv thangx tsangv xar Đăk Lao (Đăk Mil) tưz cxiv tsang mô hinhx “Huz njaz đriv têz qơưs” chia pangz pêx xinhv pluôs.

Trơưs ntơư, iz jas uô mor, “tix lâul zus” ntơưv đơn vix kênh tsuô hur huz njaz ntiv puôr njaz (muôx li 5 langs txus 1 cir). Kangz cxuô luz hli, cưr tix has tsuô trôngx qơư chia pâuz chor chuôz zis pluôs haz chor chuôz zis uô hnox buôs đriv, thanhx viên tuv tưx cangr cêr đriv ndix jêz uô nênhx txov nhev chia pangz. Uô li hnuôr shuv tsuô canr bôs, tuz tros đơn vix xir por, phat hui tinh thânx tsach nhiêms tsuô pêx xinhv, pangz siz hluz tuz tros pêx xinhv thangx tsangv buôs đriv ziv hnuz ziv txangr jê đuô.

Hnax hnuz canr bôs tuz tros tsês iz phênhv njaz tso tsuô hur “Huz njaz đriv têz qơưs” chia pangz chor chuôz zis txov nhev

Canr bôs Đônx biên phongx Đăk M’bai khơưs njaz tsuô chuôz zis hôis viên kuôl pux txov nhev sâuv thangx tsangv xar Đăk Lao (Đăk Mil)

Canr bôs Đônx biên phongx Đăk M’bai khơưs njaz tsuô chuôz zis zơưv Ma In, jos Bu Đăk, xar Thuận An

Phan Tân

770
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.