Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Thung phe n’har bri” răm nau tâm rŏng bu nuyh bon lan ndrel ka han ta Mpôih ka han mât chiă n’har bri Dak M’bai

19/03/2020 10:39 G3T+7

Gơi bư tĕng nau nti kơt n’hanh tĕng nau mĭn, nuih n’hâm, nau pah kan Hồ Chí Minh ân uĕh, lôch năm 2018, Mpôih ka han mât chiă n’har bri Dak M’bai ta xă Dak Lao (Dak Mil) lĕ ndâk njêng ntil nau kan “Thung phe n’har bri” sâm kơl bu nuyh bon lan o-ach.

Tĕng nau kan aơ, du tâ n’gon piăng, “nô rong” tâm mpôih choah têm nkrem chê tâm thung phe bar pe siên phe (tâm 5 lạng tât du kí). Lôch ăp khay, oh nô tâm mpôih ôp n’gâng kan bri dak gơi joi r’năk o-ach n’hanh ăp r’năk bư mir jan ba dăch n’har bri, bu nuyh kan mât chiă trong n’har bri gĕh nau rêh o-ach gơi kơl ân phe. Nau kan aơ ntĭm ren ma kan bộ, ka han tâm mpôih gĕh nuih n’hâm sĭt têm nkrem, n’hao uĕh nuih n’hâm tâm nau pah kan kơl bon lan, suy kơl bư hao nau tâm rŏng bu nnuyh bon lan ndrel ka han tâm mpeh n’har bri nâp phêt.

Ăp nar kan bộ ndrel ka han têm nkrem iê phe chê tâm “Thung phe n’har bri” gơi kơl ân ma ăp r’năk gĕh nau rêh jêr jŏk

Kan bộ Mpôih ka han mât chiă n’har bri Dak M’bai ân phe ma r’năk hội viên bu ur gĕh nau rêh jêr jŏk tâm xă Dak Lao (Dak Mil)

Kan bộ Mpôih ka han mât chiă n’har bri Dak M’bai ân phe ma r’năk che Ma In, bon Bu Dak, xă Thuận An

Phan Tân

960
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.