Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kon se nti Wâl sam bŭt gưl I La Văn Cầu, xă Dak R’măng gĭr k’tĭr nau jêr jŏk gơi tât ta wâl sam bŭt nti

29/09/2016 14:37 G9T+7

Yor wâl ngai nĕ ăp nar nti ôi mhau, kon se nti Wâl sam bŭt gưl I La Văn Cầu ta xă Dak R’măng (Dak Glong) gŭ rpu dâng nar ta wâl sam bŭt.

Wâl sam bŭt mô hŏ gĕh ŭnh mpanh, dak dŏng gơi ân kon se gŭ nti nĕ kon se nti ndjôt êng ndơ sa, Khă nĕ, kon se sông sa mô gĕh trau, sa piăng nđâp mô. Ndơ chê prăk sông hăn nti sam bŭt bâ. Yor nau nti hôm e âk nau jêr jŏk khă nĕ gĕh âk kon se nti ta aơ nsrôih ngăn gơi tât ta wâl sam bŭt nti.

Nklâm piăng ndjôt hăn nti đah dŭng ni - lon

Phung kon sa piăng nđâp dơm dâng nar

Kon se nti sa sĭk ndrel ma piăng

Nguyễn Hiền

1,390
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.