Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kon se nti sam bŭt Wâl sam bŭt gưl III bu nong gŭ rlu dưng nar Vừ A Dính nsrôihnau jêr tât ta jrô nti sam bŭl

29/08/2019 14:46 G8T+7

Năm nti 2019-2020, Wâl sam bŭt gưl III bu nong gŭ rlu dưng nar Vừ A Dính, xă Dak Som (Dak Glong) klăp mĭn lah gĕh 1.270 kon se nti sam bŭt đah ma 38 jrô, tâm nĕ gĕh 90% bu nuyh bu nong iê b nuyh.

​​​​​​​​​

Bu nuyh kan tâm wâl sam bŭt jă đă kon se ta thôn 9, xă Dak R’măng tât năm hăn nti sam bŭt

Bơh đah kon se tâm xă, wâl sam bŭt dơi n’gâng kan ntĭm sơm jao sơn ăp ntŏk gŭ bu nuyh bon lan 8, 9, 10, 12 tâm xă Dak R’măng. Yor trong hăn jêr nĕ kon se r’ganh ngăn hăn nti sam bŭt. Gĕh âk kon se gŭ lôch pơh mơ sĭt ta wâl. Gĕh kon se dâk ntơm 4 – 5 mông ôi tât 8 – 9 mông măng mơ sĭt tâ ta wâl.

​​​​​​​​​​​

Kon se mô gĭt nau yuăn dơi nai hăn tât ta nsưng nti gơi ntĭm kon se gĭt nchih săk păng nơm

Gơi kon se dơi hăn nti sam bŭt nŭm, ta khay 8 aơ, wâl sam bŭt lĕ ndâk 3 tâ nchŭn gơi mê mbâ ân oh kon lăp hăn nti sam bŭt. Tă bơh nĕ, gơi kon se kah gĭt săk păng nơm, nau gŭ nti di, nô nau mât mray săk jăn, nau mbah ôp nai ntĭm, n’kôch nau nti… Wâl sam bŭt ndâk tay ăp ntil nau pâl ma kon se, nau k’dŏ mprơ, nau đăo…

Nguyễn Hiền

1,513
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.