Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Muôx kangz hâu ntơưv chor chinhr sach txu pluôs đax thux tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

27/12/2018 10:05 G12T+7

Chor shông jê nuôr, iz făngz chor chinhr sach hâux lưv minhx cxưx ntơưv chor bôs, nganhx Trung ương, pêz xênhr tưz ban hanhx, uô ntâu chinhr sach minhx cxưx đax thux ntơưv trôngx qơư, tiv zix xưs li: Chinh sach pangz lair suât tsuô chor chuôz zis tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs ntu 2015 – 2020; chinh sach pangz shuv xinhz, sinh viên minhx cxưx nênhs tsơưs thuôx nênhs pluôs, chuôz zis jê pluôs xênhr Đăk Nông txix shông 2016-2021; siz jênhv ntơưv chor cơ cuan, đơn vis cênhz jos minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư…

Chor chinhr sach pangz tsôngv box muôx cxang đăngs jul uô nox, phuôv tsangr cinh têr, uô nênhx jông, txu chuôz zis pluôs, chuôz zis jê pluôs hur tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs. Shông 2018, chor chuôz zis pluôs txir 14,07%, txu 2,5% so li shông 2017; hur ntơư chuôz zis pluôs minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư zos 39,45%, txu 5%.

Shông 2018, xênhr đâux tư cxangz 36 công trinhx zos thông, 12 tsêr cơưv, 3 công trinhx đêx nyaz, 32 tsêr sinh hoatx côngs đôngx… hur thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs

Jê 5.500 tsêr minhx cxưx nênhs tsơưs lo pangz angr uô nox ntu 2017 – 2020

Txix shông 2015 txus nuôr, chor chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư lo txaik muôx li 107 tiv nhiax ntơưv chor ngân hangx hur xênhr chia phuôv tsangr kôngz lông

Shông 2018, sâuv tangs nro xênhr muôx 304 lênhx nênhs muôx côngz bê lo phaiz puz chor ânr phâmv Bor Đăk Nông haz Bor Minhx cxưx haz Phuôv tsangr

Shông 2018, tangs xênhr pangz 182 shuv xinhz, sinh viên minhx cxưx nênhs tsơưs thuôx chuôz zis pluôs, jê pluôs đrul tangs nro jê 400 chơưx nhiax

Mẫn Doanh

4,217
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.