Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’sĭt tă bơh ăp ăp ntil nau kơl kan bư trŭnh o-ach ân ma bon lan bu nong iê bu nuyh

27/12/2018 10:05 G12T+7

Ăp năm dăch abaơ, bơh đah nau kan ndâk nau kan kơl bơh ăp bộ, n’gâng kan Trung ương, n’gor he lĕ dăp dơm, pah kan âk nau kan kơl bu nong tâm ăp n’qual, bon têh gĕh nau kan: Nau kan kơl ân manh prăk ma ăp r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh năm 2015 – 2020; nau kan kơl ân manh prăk ma kon se nti sam bŭt gĕh nau rêh o-ach, r’năk dăch kơp o-ach n’gor Dak Nong năm 2016-2021; tâm rnglăp đah ăp ntŏk kan, n’gâng kan ma bon, buôn bon lan iê bu nuyh gŭ rêh du ntŏk…

Ăp ntil nau kơl kan bon lan gĕh tay prăk dŏng bư mir jan ba, hao nau wăng sa, n’hao nau rêh, suy kơl bư trŭnh r’noh r’năk o-ach, r’năk dăch kơp o-ach tâm bon lan bu nong iê bu nuyh. Năm 2018, r’noh r’năk o-ach gĕh 14,07%, trŭnh 2,5% đah năm 2017; tâm nĕ r’năk o-ach bon lan bu nong iê bu nuyh rêh du ntŏk lah 39,45%, trŭnh 5%.

Năm 2018, n’gor nsu bư gĕh 36 trong hăn, 12 wâl sam bŭt n’hanh jrô nti sam bŭt, 3 ntu dak kloh, 32 wâl rbŭn bon lan,… tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh

Dăch tât 5.500 r’năk bu nong iê bu nuyh dơi kơl ân neh bư mir jan ba năm 2017 – 2020

Ntơm năm 2015 tât abaơ, ăp r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh rêh du ntŏk lĕ dơi manh tâm 107 r’me prăk ta ăp wâl prăk tâm n’gor gơi dŏng bư mir jan ba

Năm 2018, lam n’gor gĕh 304 bu nuyh gĕh k’hưm dơi pă ân sam bŭt rŏ Báo Dak Nong n’hanh Báo Dân tộc n’hanh Phát triển

Năm 2018, lam n’gor kơl 182 kon se nti sam bŭt, sinh viên bu nong iê bu nuyh tâm r’năk o-ach, dăch kơp o-ach đah r’noh prăk dăch tât 400 r’keh

Mẫn Doanh

4,216
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.