Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nôngz điz cuô thanh nhiêts, khu nyangr nde saz

28/05/2020 14:52 G5T+7

Hur 100g nôngz điz cuôz muôx 10g protid, 11g lipid, 4g glucid, cung câo 160 calo. Kror tiv zix mas zangv nôngz hnuôr muôx ntâu acid tros tsi baor hoax, muôx ntâu acid amin, vitamin B3… Nôngz điz cuôz lo zôngv chia khu chor moz hur kangz hnuôr:

Nôngz điz cuôz zông ntâu zangv yuôx tsuô đăngs jul

+ Nyangr nde saz: Zôngv nôngz điz cuôz hnox nhôngl los sis ciz sar thâuv yeiz plăngz.

+ gru ntêr: Zôngv nôngz điz cuôz tuôr lưx 15g, nôngz lâuv phuôz xinhz 15g, pangx hôngx 1,5g, thangx njêr phenx 30g, râu zuôr cuô hâuk haz hnox nôngz lâuv phuôz xinhz.

+ Gru muôx kuz ndâus blâuv ntâu: Zôngv nôngz điz cuôz têr tơưr hnox nhôngl los sis muôz 20g nôngz râu zuôr cuô hâuk.

+ Tangr thangx kangz jiz hur nyangr haz moz tiêuv đươngx: Zôngv cuô nôngz điz cuôz zos tsâu 2-3 đar cax phê nôngz điz cuôz hur đêx ntêr muôx 30-45 phut.

H’Mai (t.h)

529
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.