Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŭt kah sa trau blân tăng bu nuyh R’đe

27/02/2020 15:07 G2T+7

Trau blân tăng bu nuyh R’đe bư kah ngăn sa. Gơi bư trau aơ bu sŏk blân tăng, poăch ndrôk mô rĭ suan ndrôk n’hanh ntô ndrôk, nting sur, măch ndrêh, gir, jiăm bu nong, chia yong, n’ha quế bri, gôl tơm prit n’hanh boh bôt ngot.

Gâm trau blân tăng aơ nơih ngăn, mô gĕh jêr. Blân tăng sêl lơi nkong, koh jêng 2 mô rĭ jêng 4 trăm tâm dak boh. Jêh koh blân tăng, poăch ndrôk, nting sur lĕ trăm đah boh n’hanh blân tăng, măch ndrêh, gôl tơm prit… chê lĕ tâm glah, nkhŭt dak bêng glah jêh rĭ gâm ân sĭn. Play jiăm bu nong, chia yong, mrăch rse, gir, n’ah quế bri, chê iê boh n’hanh bôt ngot. Jêh sĭn he tôk jân. Glah trau dơi tôk trih lơi dak, dŏng nay trau jân ân hăch blân, mrăch tâm glah. Jêh jân hăch ăp ntil, he nkhŭt tay dak trau tâm glah, jêh rĭ trau blân tăng, kah bu nuyh R’đe dơi he choăh sa.

Bu ur R’đe rơm ndơ bư trau blân tăng

Trau blân tăng dơi gâm ta kêng năk ân sĭn lĕ r’ngôch trau tâm glah

Trau blân tăng dơi bu nuyh R’đe dŏng sông đah piăng

H' Mai

387
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.