Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hanhx phuc thâuv puv tuz nhuôs lo cơưv shuv, uô nênhx truôx

15/08/2019 15:08 G8T+7

Muôx 14 shông, pus H’Giang (zus shông 1949) tưz môngl hoax đôngs thiêur nhi tov hangr jôngr cênhz bôs đôis ntơưv yang tros Quangv Đưc kuz. Txus 16 shông, pus tưz zos zor viên. Tsi cxơưx phiv liv, txov nhev, pus nhênhx cxuô zangv phênhs côngs, môngl chos kôngz, xang muôs txưr, xang njaz, xang xur mông…

Pus H’Giang jông saz thâuv puv tuz nhuôs hluz lus hur têz qơưs tax tul

Hnuz zaiv phongr, tror njiz cưr tix, pux tuz nhuôs jêx jos, pus lov jêv, shir phangz, viv tsi xangr tas zus tsinhv chiax nhoz chia puv têz qơưs tax tul, cxuô lênhx lo tưx zos. Têz qơưs tax tul, pus cxiv tsang nênhx yaz cênhz chuôz zis nhoz tuv tuôz nênhs đrôngl 1, phươngx Nghiar Trung (Gia Nghiar). Ntơưv pus, môngl cênhz bôs đôis, môngl cênhz cach mangs zos kror môngr jông, pangz luz nênhx lo hlôngr yaz, luz nênhx tuz nhuôs lo cơưv shuv, uô si, muôx điêux ciêns zôngx ziv chia uô nox uô hâuk, uô nênhx truôx…

Pus H’Giang lo chor cơ cuan, tsov cưv zov chênhr, pangz hur luz nênhx

H'Mai

1,781
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.