Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

M’ak yor saơ kon sau dơi nti sam bŭt, đăp mpăn nau rêh

15/08/2019 15:08 G8T+7

Năm 2014, u H’Giang (deh năm 1949) lĕ tâm mâp, pah kan nau kan kon se ndrel ma ka han ta ntŏk tâm lơh Quảng Ðức ơm. Tât năm 16, u du ta ntŏk ka han bu, jêng ka han ndơp drăp ndơ. Mô rvê nau jêr rĭ aơ, nau rgănh, u dơn ăp ntil nau kan bu jao, hăn tăm tơm, rdeng grăp phao, rdeng phe, mbơh hưn nô nau…

U H’Giang m’ak ngăn yor saơ kon sau dơi rêh ta nau rêh mô gĕh tâm lơh tâm su

Jêh dơi tâm lơh sŏk lơi bri dak he nơm, tâm mâp oh nô, bu nuyh bon lan, u m’ak ngăn, yor mô mĭn ôh păng rêh tât ta nar aơ gơi uănh saơ nau đăp mpăn, nau uĕh tâm nau rêh. Jêh đăp mpăn bri dak u ndâk njêng nau rêh mhe ndrel ma r’năk ta ntŏk gŭ 1, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa). Ðah u, hăn tĕng ka han, tĕng kăch mạng lah du ntil nau lap, suy kơl r’gâl nau rêh, nau rêh kon sau dơi hăn nti sam bŭt, dơi m’ak pâl, gĕh tay nô nau uĕh gơi pah kan bư mir jan ba, đăp mpăn nau rêh…

U H’Giang dơi ăp n’gâng kan, ntŏk kan mât uănh, kơl ăp ntil nau tâm nau rêh

H'Mai

1,769
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.