Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Âk ntŏk n’gân dak dŏng ta Dak Plao lĕ iơh

12/12/2019 14:18 G12T+7

Dơi bư gơi gĕh nŭm dak dŏng tâm nau rêh ân ma bu nuyh bon lan, đăp mpăn nau rêh ma ăp thôn bon khă nĕ abaơ, 4 ntŏk n’gân dak dŏng ndrel ta xă Dak Plao (Dak Glong) iơh lĕ r’ngôch, “mô hôm blau dŏng” âk năm aơ.

Bu nuyh bon lan ta aơ dăn bri dak sâm nkra tay ân uĕh gơi bu nuyh bon lan gĕh dak kloh dŏng tâm nau rêh.

N’tŏk n’gân dak tâm klang xă Dak Plao dơi lăp dŏng ntơm năm 2009, dơi pă ân ma 80 r’năk bu nuyh bon lan dŏng lĕ iơh jŏ năm abaơ

Mbrĭng chăt bêng ntu n’gân dak bơh Ntŏk n’gân dak dŏng ndrel tâm klang xă Dak Plao

Trong rse ŭnh gơi pâk dak dŏng ta thôn 1 n’hanh thôn 2 lĕ bu koh

Lê Phước

1,754
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.