Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

H’Oan H’ra, pux cản bôx jêx jos năng đôngs trâu saz

13/08/2020 14:47 G8T+7

Shông 2017, uô kangz cơưv tangs đais hocx lus trôngx qơư, H’Oan H’ra, minhx cxưx Ê đê (zus shông 1992) lo tsang uô Bir thư chi đoanx jos K’Nha, xar Ðăk Wil (Cư Jut).

Muôv H’Oan trâu saz kruôz ntuôl pêx xinhv pangz nhiax, nuz công los đôngs cênhz Têz qơưs uô tar cêr mox nhex hur plơưr jos

Zos năng đôngs, trâu saz hur hâux lưv đoanx, txus shông 2019 muôv lo cêt naps Đangv Côngx sanv Việt Nam haz lo pêx xinhv njênhk tsang uô tsưr jos cênhz Bir thư chi đoanx. Sâuv cương vix nuôr, cênhz đrul pangz mangx ntơưv chinhr cuênx cxuô lus tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, muôv tưz kruôz hu pêx xinhv pangz nhiax, nuz công ló đôngx chia chia iz cxa hangx mux hur jos uô lo tar. Iz făngz ntơư, muôv tsinhr kruôz ntuôl, kruôz hu pux tuz nhuôs côngv saz, siz pangz phuôv tsangr chuôz thênhx, cxiv tsang nênhx văn hoar... H’Oan H'ra tsinhv zos lênhx nênhs uô nox uô hâuk coz ntơưv trôngx qơư. Đrul 1,5 ha cax phê, muôx li 100 tsoz phưx txoz, yưx chi phir đâux tư, chuôz zis muôv sâu lo jê 150 chơưx nhiax/shông.

Iz făngz uô jông hâux lưv lo zos, muôv tsinhv zos lênhx nênhs ntâus ntêx phuôv tsangr chuôz thênhx nhoz jos K’Nha

Y Krăk

1,490
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.