Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

H'Oan H'ra, bu ur kan bộ bon ngăch mprăl n'hanh lĕ nuih n'hâm tâm nau pah kan

13/08/2020 14:47 G8T+7

Năm 2017, jêh nti lôch đại học sĭt ta bon, H'Oan H'ra, bu nuyh R'đe (deh năm 1992) dơi bu ruăh bư Bí thư Chi đoàn bon K'Nha, xă Dak Wil (Čư Jŭt).

Yuh H'Oan H'ra nsrôih jă đă bu nuyh bon lan kơl prăk rêl, n'hâm suan pah kan n'hanh Bri dak bư nkra trong bê tông hăn tâm bon

Yor ngăch mprăl, lĕ nuih n'hâm tâm nau pah kan đoàn, tât năm 2019 yuh dơi bu r'nglăp Ðảng Kộng sản Việt Nam n'hanh dơi bu nuyh bon lan ruăh bư kô ranh bon n'hanh Bí thư chi đoàn. Ta nau pah kan bu jao, bơh đah ndăn dŏng uĕh ăp ntil nau kơl bri dak ndâk njêng bon lan mhe, yuh lĕ jă đă ăp bu nuyh bon lan tâm kơl prăk rêl, n'hâm suan gơi ndâk nkra gung trong tâm bon. Bơh đah nĕ, yuh way mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan tâm rom gop, tâm kơl bư hao nau wăng sa, ndâk njêng nau rêh uĕh lăng... H'Oan H'ra hôm dơi bu gĭt yor gĕh nau gơih pah kan bư mir jan ba. Ðah 1,5 hec ta ca phê, tâm 100 gâng tiêu, jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, r'năk yuh gĕh n'sĭt dăch tât 150 r'keh prăk du năm.

Bơh đah pah kan uĕh nau kan bu jao, yuh hôm dơi bu gĭt yor gĕh nau gơih pah kan bư mir jan ba ta bon K'Nha

Y Krăk

1,489
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.