Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs jông hur phong tsox tso nyangr nhân đaos

02/07/2020 16:55 G7T+7

Tix lâul Trần Công Toàn (zus shông 1991) nhoz jos Thuận Hạnh, xar Thuận An (Đăk Mil) zos iz hur chor nênhs tiêu biêuv hur phong tsox tso nyangr nhân đaos.

Txix thâuv lus nhoz ntơưv trôngx qơư, tix lâul Toàn trâu saz tso nyangr tinhx nguêns

Chuôz tso nyangr shông 2015, txus hnuôr, tix lâulToàn tưz 8 jas môngl tso nyangr tinhx nguêns ntơưv trôngx qơư. Tso nyangr chơưv nênhs ntơưv tix lâul Toàn zos iz kror jông yangx, muôx grê ntâu, pangz chơưv chor nênhs tsi txâus nyangr. Tsi tangs môngl tso nyangr, tix lâul tsinhv trâu saz kruôz hu, kruôz ntuôl tso nyangr tinhx nguêns txus tsuô nênhs cxênhz jê, chuôz zis haz pêx xinhv qơư zus nhoz. Tix lâul tưz lo yangx côngz ntơưv hôis nghis yangx côngz chor nênhs tso nyangr tinhx nguêns tiêu biêuv sâuv thangx tsangv xênhr shông 2020.

Tix lâul Toàn nhênhx ntơưr kruôs ntơưv Hôis Chưr thâps đov xênhr viv muôx thanhx tich jông yangx hur phong tsox tso nyangr tinhx nguêns

H'Mai

1,977
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.