Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau pah kan uĕh gơi bu tĕng kơt tâm nau kan ân dak m’ham kơl bu nuyh gĕh nau ji

02/07/2020 16:55 G7T+7

Nô Trần Công Toàn (deh năm 1991) ta thôn Thuận Hạnh, xă Thuận An (Dak Mil) jêng du huê bu nuyh tâm ăp bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm nau kan ân dak m’ham kơl bu nuyh gĕh nau ji.

Ntơm sĭt gu ta bon, nô Toàn lĕ nuih n’hâm bư tĕng nau kan kơl ân dak m’ham

Ntơm kơl ân dak m’ham ntơm năm 2015, tât abaơ, nô Toàn gĕh 8 tâ kơl ân dak m’ham tâm n’qual. Nau kan kơl ân dak m’ham kơl bu nuyh ji jêng du nuih n’hâm kan uĕh, gĕh âk nau way, sâm kơl ăp bu nuyh ji ŭch ma m’ham. Bơh đah kơl ân dak m’ham, nô lĕ nuih n’hâm mbơh ntĭm nau kan kơl ân dak m’ham tât ma mpôl băl, ma r’năk n’hanh bu nuyh bon lan tâm ntŭk rêh. Nô lĕ dơi bu r’nê ta tâ r’nê ăp bu nuyh kơl ân dak m’ham uĕh ngăn ngên tâm lam n’gor năm 2020.

Nô Toàn dơn Sam bŭt r’nê bơh Hội Chữ thập đỏ n’gor yor gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau kan kơl ân dak m’ham

H'Mai

2,129
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.