Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tol trâu hâur ndông yuôx khu moz nyangr nde

19/12/2019 10:10 G12T+7

Tol hâur ndông yuôx zos zangv tol trâu ndông nti cxuô zangv yuôx khu moz tsuô hur plơưr tol trâu ndông. Zôngv cxuô zangv đrox tsư kangz, pangx hôngx, blôngx njuôz tsư kangz, chor tsât khoangr muôx bông đu lus haz lo juv lưx uô ntêx. Ntiv hur plơưr tol trâu ndông trơưs tsâts tưs jôngx ziv môngr uô ntêx, blôngx chik nhoz hur đăngz, pangx tsư kangz nhoz sâuv ntêx hlu.

Tol trâu hâur ndông zos iz hur chor liêus phap khu nyangr nde saz

+ Tol trâu ndông pangx cuc: Pangx cuc đơưz 2kg jaz kruôr los sis krang kruôr ntiv hur plơưr tol trâu ndông.

+ Tol trâu ndông blôngx yuôx zêz: Fuôl yuôx zêz az los sis yuôx zêz njuôz 200g. Fuôl yuôx jaz kruôr ntiv hur plơưr tol trâu ndông.

+ Tol trâu ndông tơưr tâuv njuôz pangx cuc kruôr: Tơưr tâuv njuôz kruôr, pangx cuc kruôr txâus ntiv hur nangz ntâuz chia trâu hâur ndông.

H’Mai (t.h)

370
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.