Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kn’hơi dak si n’kơl bôk săm hao huyết áp

19/12/2019 10:10 G12T+7

Kn’hơi dak si n’kơl bôk lah du kn’hơi n’kơl bôk suêl âk hĭp gơi dŏng săm nau ji chê ta kn’hơi. Dŏng ăp ntil hĭp bô kah, kao hồng, n’ha si ndrêh, ăp chất khoáng pler dơi juh ân hăch. Chê tĕng reh grăp si lăp lor, n’kĭng n’ha tâm klang kao bô ta kn’hơi n’kơl bôk.

Kn’hơi dak si n’kơl bôk lah du ntil nau ntĭm bư dak si săm nau ji hao huyết áp

+ Kn’hơi n’kơl bôk kao kúc: kao kúc nglang 2 kí ih kro mô rĭ wâl ân kroh jêh rĭ suêl tâm kn’hơi.

+  Kn’hơi n’ha trà: n’dŏk n’ha trà tăng mô rĭ n’dŏk n’ha sa rse 200 gam. N’dŏk n’ha trà ih kro jêh rĭ suêl tâm kn’hơi n’kơl bôk.

+ Ntô tuh ndrêh kao kúc kro: ntô tuh ndrêh kro, kao kúc kro dŏng chê ta dŭng siăm n’kơl bôk.

H’Mai (t.h)

369
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.