Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangz trik yo ndangx thâuv tsi muôx banx luôv

28/11/2019 14:23 G11T+7

Trươngx hơpx banx luôv poz los sis tsi muôx banx luôv, zuôr zôngv mair krang plâuz hâu chia luôv trik yo. Tso luz puôr jêz txas hur trik yo haz bâts mair krang nhoz chêr đôs fênhx đrăngz muôx li 15 phut. Cuô poz jêz txas zangx haz uô pangz đêx. Pang đêx hur ntu krang zuôr pangz luôv ndangx chor cangz chơưk sâuv trik yo.

Zôngv mair krang plâuz hâu luôv trik yo hur trươngx hơpx tsi muôx banx luôv

H’Mai (t.h)

446
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.