Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư kho ao mô gĕh nsŭn lah mô gĕh pher uih

28/11/2019 14:23 G11T+7

Lah pher uih iơh mô rĭ mô gĕh pher uih dŏng, he dŏng măy bư sơh sŏk gơi bư ân kho ao mô gĕh nsŭn. He dơm bar phe pler n’dĭk ta kho ao n’hanh pơk măy bư sơh sŏk jŏ tâm 15 mnĭt. Dak pler lêk n’hanh n’hŭk kơt ndŭk. N’hâm dak he dŏng măy bư sơh sŏk bư kho ao mô hôm gĕh nsŭn.

Dŏng măy bư sơh sŏk gơi uih kho ao ân ân sŏng lah mô gĕh pher uih

H’Mai (t.h)

456
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.