Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangz tsêr tsư kangz yênhx hnuz ntơưv tơưr txir lưs muôv cangz

05/01/2018 08:59 G1T+7

Luz six tsaz txus jê, zuôr sir zôngv tơưr txir lưs muôv cangz chia pangz vangx tsêr tsư kangz nzal, hur saz si li nuôr:

Muôz mir njir tơưr txir lưs muôv cangz tso hur nangz, tso hur tuv pangz trik yo tsư kangz

+ Cxuôv hur chor kas nênhs bâuv tơưr txir lưs muôv cangz: Muôz tơưr ntơưv 1 - 2 txir lưs muôv cangz râu cênhz đêx. Zôngv đêx ntơưr so cxuôv cxuô zangv hur tsêr têx kror kas nênhs.

+ Cxuôv tsư nxaz côngr faz nzuôr ntơưv tơưr txir lưs muôv cangz: Râuz bâu tơưr txir lưs muôv cangz cênhz đêx mas muôz chor đêx ntơư lâuz hur côngr.

+ Tưx uô đêx cxuôv nzuôr ntơưv tơưr txir lưs muôv cangz: Muôz tơưr txir lưs muôv cangz tso hur thâur ar (muôx ¾ thâur), lâuz cxang cuô kâuz đơưz mas bul ntuv hâu thâur. Tsâu chor hônr hơpx nuôr 2 - 3 tuânx, chênhr phangx chu luz thâur cxuô hnuz luz six tsâu. Txix tuânx 3 mas sir zông vhônr hơpx nuôr so cxuôv kror chuz, faz nzuôr muôl, qơư đăng đêx…

+ Nangz tsư kangz ntơưv tơưr txir lưs muôv cangz: Muôz mir njir tơưr txir lưs muôv cangz tsuô hur iz luz nangz mas tso tsuô hur tuv khâuz ndơưk chia tsư kangz haz lơưr cxuô zangv cangz.

Mẫn Doanh (t.h)

1,009
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.