Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangz pangx nhôngl ntêr đuô hur thangx njêr

19/09/2019 09:53 G9T+7

Tor 3 đar thangx njêr cênhz 3 đar cuô kâuz, lâuz hur thâur cxul pangx zuôr pangz pangx nhôngl ntêr đuô.

Thangx njêr muôx ntâu công  jungs hur luz nênhx cxuô hnuz

Iz făngz, thangx njêr tsinhv muôx ntâu công jungs xưs li uô langx blêik thâuv mangl cuz, trâur tơưk chik seiz đuô thâuv mfông mir njir thangx njêr tsuô hur kror chuz, mas trâur tơưk, hluôr tơưk zuôr chik sei đuô...

Mẫn Doanh (t.h)

431
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.