Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm gơi prăp play sa mô gĕh jêng ôch jêh sêl ntô

24/09/2020 16:31 G9T+7

+ Táo, lê: Bơh đah dŭng nkŭm ân kloh ndơ sa, he trăm táo, lê jêh koh ta du siên dak boh. Mô rĭ lŭk lai đah du n’hoi dak play kroch tâm dak duh, nkhŭt ta siên chê play tâm 5 mnĭt jêh rĭ choăh. Play sa mra gĕh mau n’hanh sa bô kah ngăn.

Play bơ jêh plôk ntô mô rĭ jêh blah way ngăch jêng ôch

+ Bơ: Iĕt bar pe grăp dak play kroch ta play bơ mhe koh. Bư kơt aơ play bơ mô gĕh lêk, mô gĕh ôch mau.

+ Rpuăl prah: Rpuăl prah jêh koh mô dơi bư trau lĕ he prăp ân uĕh. He sŏk du n’ha đaih mô rĭ dŭng ni lon nkŭm ta ntŭk tă koh jêh rĭ dŏng ti buôt ân nâp. Nau ntĭm aơ sâm kơl he prăk rpuăl prah jŏ tât 3 – 5 nar mô gĕh ôm.

Mẫn Doanh (t.h)

454
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.