Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chos pangx hôngx hur kos zangx zưr

06/06/2019 10:02 G6T+7

Chos tsâu zos phương phap nhân chos vô tinhr. Pangx chos ntơưv Cây cơ cuan sinh jươngr, lo sir zôngv ntâu hur nghêx chos kôngz.

Chik pangx hôngx lo chos hur kos zangx zưr

Uô ntêx chos pangx hôngx, muôz chik hôngx chox môngl chos tsuô hur kos zangx zưr tưz tho kror, chênhr phangx tsi lo uô tơưk hâur pâuk ntơưv tus chik. Uô kangz ntơư, chos kos zangx zưr tsuô hur kror, phâus angr đuôr gâus luz kos zangx zưr, tsuôs chia tơưv phênhv chik pangx chos ntơưv luz kos tơưv. Nông haz tsât jinh jươngr hur kos zangx zưr zuôr pangz chik pangx hlangr changs muôx jul. Chênhr phangx muôz phưx bur lux nal mangx hur faz pangx chia thair pangx; tso faz pangx tsuô ntơưv muôx nzur nzông langx khav, tsi muôx đuôz yangr ntux. Iz hnuz tsuôk đêx huv cuôs angr nông haz ru phưx bur phut puôr nhis chia kror qơư lu điv pang.

Mẫn Doanh (t.h)

719
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.