Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chuôz zis nênhs lâul jêx jos Điểu Nhong tuôr tsês văn hoar truênx thôngr

07/01/2021 09:59 G1T+7

Cênhz đrul trâu saz cxuôv tsês huv tux tsi jông, txaik tol chor yaz, hiênx đais trâu luz nênhx cxuô nuz, oz nav txir nênhs lâul jêx jos Điểu Nhong haz Thị Hồng nhoz jos Bu Bir, xar Quảng Tín (Đăk R’lâp) tsinhr seiz hluz, tuôr tsês gre jông gâux ntơưv văn hoar truênx thôngr M’nông.

Nênhs lâul Điểu Nhong tuôr tsês suôz chiêng ntơưv nênhs M’nông

Iz făngz phat hui nghêx kraz cxuô zangv chuôz zênhx sinh hoax chuôz zis, nênhs lâul Điểu Nhong tsinhv zov chênhr tuôr tsês chor nhax cux truênx thôngr. Hur ntơư, pus Thị Hồng tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix haz uô chơưr mos. Pus zos iz hur chor nghês nhân ntơưv xênhr trâu saz môngl kra haz yangz shuv hlôngr yaz cir thuôx, uô trơưs, sanv phâmv ntul ntâuz txaix.

Tsêr nênhs lâul Điểu Nhong zos nôngz tiz nênhs jông hur tuôr tsês haz phat hui văn hoar truênx thôngr minhx cxưx M'nông

Hồ Mai

1,625
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.