Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuh măt

04/10/2018 09:37 G10T+7

Tuh măt lah du ntil ndơ dŏng sa dơi bư tă bơh ăp ntil tuh. He dŏng sa âk ntil tuh măt khă nĕ tuh ndrêh lah ntil tuh sa kah, săm nau ji ngăch bah… Ăp ntil ndơ sa, nau ntĭm dŏng tuh măt bư dak si:

Tuh măt ndrêh

+ Săm ji bôk, way măt, nau mĭn tâm bôk ngok mô ngăch: Tuh măt wâr mô rĭ iĕt sŏk dak ngêt na naơ.

+ Săm ji mlông, brê bâr ngơi: Sŏk du mpang ti tuh măt juh ân hăch iĕt sŏk dak chê iê boh mŭm ngêt.

+ Săm ân bah nhul ndrănh, ji bôk way măt hăn tâm duh nar: Sŏk du mpang ti tuh măt (100 – 150 gam) juh hăch iĕt sŏk dak ngêt. Nau ntênh: He dŏng tuh ndrêh bư tuh măt, uĕh gleh tâm 2-3 cm dŏng săm ân bah.

H'Mai (t.h)

402
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.