Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gây dựng “hạt giống đỏ” ở bon B’Tong

31/05/2018 10:33 G5T+7

Chi bộ bon B’Tong, xã Đắk P'lao (Đắk Glong) hiện có 20 đảng viên, trong đó có 19 đảng viên là người dân tộc thiểu số tại chỗ.

Đây là chi bộ thực hiện rất tốt công tác phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số. Hàng chục đảng viên sống tại bon là cán bộ chủ chốt của xã và huyện. Hiện nay, nguồn kế cận để phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số ở bon B’Tong vẫn còn nhiều. Đặc biệt, lớp trẻ trong bon tích cực tham gia các phong trào lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa… sẽ là nguồn phát triển đảng viên mới dồi dào.

Ông K’Lăng, đảng viên lớn tuổi nhất của bọn, từng giữ nhiều cương vị chủ chốt của xã Đắk P’lao như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Chị H’Tư, con gái ông  K’Lăng là đảng viên trẻ nhất của bon, kết nạp Đảng vào ngày 2/9/2017

Các đảng viên trẻ thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể tìm hiểu đời sống, sản xuất của người dân

Cao Biên

1,448
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.