Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cưr H’Diêus gruôl, cơưv coz

15/12/2016 11:26 G12T+7

Cưr H’Diêus nhis nuôr zos shuv xinhz lơp 10, Tsêr cơưv THPH MCNT Đăk Song (Dawk Song) zos iz hur chor shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs gruôl, cơưv coz ntâu shông tsi tsês.

Txix lơp 1 txus lơp 9, cưr por lênhx zos shuv xinhz cơưv coz, côngv txix cxuô phong tsox ntơưv tsêr, lơp cơưv. Viv li, cưr lo fôngx njênhk tsang uô lơp phor cơưv shuv haz Bir thư chi đoanx ntơưv lơp. Tsi tangs cơưv jông, H’Diêus tsinhv zos ar tiv zix hur côngz txux đôix haz phong tsox thiêur nhi, thêv zux thêv thos lo ntâu thanhx tich, lo chuôz kruôs “Nhuôs nôngl has Hâul Hôx”…

Gruôl cơưv ntơưr haz uô jăngx shuv chia pâuz truôx ciênr thưc, H’Diêus tsinhv pangz ntâu fôngx zưs hur cơưv shuv.

H’Diêus kra cưr zâu cơưv ntơưr.

Đhâu cxuô cxênhx cơưv, H’Diêus lo nhênhx ntâu ntơưr kruôs hur cơưv shuv, môngl côngv phong tsox.

H'Mai

665
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.