Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cưr Dương Văn Suar hlang txov nhev cơưv coz

28/11/2019 14:28 G11T+7

Dương Văn Suar, minhx cxưx Môngz nhis hnuôr zos shuv xinhz lơp 10A1, Tsêr THP Minhx cxưx nôis tsur N’Trang Lơng (Gia Nghiar).

Shông cơưv đhâu, Suôr iz cê zos shuv xinhz gruôl, cơưv coz tangs cxuô făngz. Chia lo môngl cơưv haz muôx thanhx tich saz, Suôr tưz tsuv sir jul los six ntâu. Cưr chuôz zis nhoz jos 8, xar Quangv Hoax, uô nênhx los six txov nhev... Hlang đhâu txov nhev, chor shông cơưv uô ntêx ntơưv tsêr cơưv THCS Quangv Hoax (xar Quangv Hoax, Đăk Glong), Suar tsinhr zos shuv xinhz cơưv coz, lo côngz bê shuv xinhz cơưv coz cxênhx hênhx haz xênhr môn Toanr, Vâts lir...

Suôr sir jul, xangr cuôs lo cơưv saz đuô haz

Suar tưz zos iz tus shuv xinhz tiv zix, cơưv coz ntơưv Tsêr THPH Minhx cxưx nôis tsur N’Trang Lơng (Gia Nghiar)

Suar zos shuv xinhz gruôl, tas tas, trâu saz hur cxuô phong tsox, hoax đôngs ntơưv tsêr cơưv, lo fôngx zưl, theix cô nhiav

H'Mai

1,712
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.