Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Oh Dương Văn Súa nsrôih găn nau rêh o-ach nti sam bŭt blau

28/11/2019 14:28 G11T+7

Dương Văn Súa, bu nong Mông abaơ lah kon se nti sam bŭt jrô 10A1, Wâl sam bŭt gưl III Bu nong gŭ nti N’Trang Lơng (Gia Nghĩa).

Tâm 9 năm lĕ lăn, Súa lah du huê kon se gơi n’hanh iăt nau nai ntĭm, gĕh âk nau nsrôih tâm nau nti. R’năk oh rêh ta mpeh ngai ta thôn 8, xă Quảng Hòa, gĕh nau rêh jêr jŏk… Găn nau rêh o-ach, ăp năm nti ta Wâl sam bŭt gưl II Quảng Hòa (xă Quảng Hòa, Dak Glong), Súa lah kon se nti dŭt ma blau tâm wâl sam bŭt, dơi bu kơp kon se nti blau tâm n’qual n’hanh n’gor ta nau nti Toán, Vật lý…

Súa nsrôih tâm nuih n’hâm, ŭch nti nau nti klơ đê

Súa jêng du huê kon se nti sam bŭt gĕh nau nsrôih, nau nti blau ta Wâl sam bŭt gưl III Bu nong gŭ nti N’Trang Lơng

Súa lah du huê kon se nti sam bŭt gơih n’hanh iăt nau nai ntĭm, mô gĕh mbruh tâm nau mbơh ngơi, nsrôih tâm nau pah kan, ntil nau kan ta wâl sam bŭt, dơi băl nti, nai ntĭm ŭch rŏng

H'Mai

1,713
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.