Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Êa Pô kơp di on lan mhe

25/02/2021 10:14 G2T+7

Xă Êa Pô (Čů Jŭt) dơi ndâk njêng khay 1/1989 đah r’noh neh ntu huy dăch tât 9.500 hec ta. Xă gĕh 10 bu nong oh nô rêl ndrel, 2.792 r’năk sa đah ma rlau 12.700 bu nuyh rêh ta 21 thôn.

Tâm năm 2011 – 2020, lam xă joi dăn gĕh dăch tât 200 r’me prăk gơi ndâk njêng on lan mhe; tâm nĕ, rlau 164 prăk bri dak kơl, bă bă nĕ rlau 35 r’me prăk yor bu nuyh on lan kơl. Yor gĕh âk bu kơl, trong rse điện – trong hăn – trạm y tế ta  xă Ea Pô rlau nar rlau dơi ndâk nkra uĕh; nau rêh nuih n’hâm, nau rêh gĕh drăp ndơ bơh bu nuyh on lan rlau nar rlau hao. Lam xă aaơ hôm e 5,2% r’năk o-ach. Gĕh n’sĭt du huê bu nuyh pah kan du năm tât 41 r’keh prăk… Êa Pô kơp di 19/19 ntil nau kan n’hanh dơi kơp di xă on lan mhe tâm năm 2020.

Êa Pô lĕ nkra gĕh 18,37 trong hăn tâm ăp thôn, gơi gĕh trong hăn nơih ma  bu nuyh on lan luh lăp

Xă gĕh 3/4 wâl săm ŭt kơp di ma nau kan Bri dak

Tơm sa play dơi bu tăm nchŭn du ntŭk, gơi njêng ntŭk pah kan tăch r’văt ân uĕh

Lê Phước

458
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.