Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jông jangv luz yo ntêr Việt Nam

05/03/2020 10:32 G3T+7

Yo ntêr Việt Nam zos sơưr chêr ntơưv minhx cxưx Việt chox iz luz jangv jông hênhr, zos “tsôngl têz qơưs” biêuv tươngs ntơưv minhx cxưx Việt Nam.

Yo ntêr lo thiêt cêr ntơưv ntâuz txaix tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

Yo ntêr zos khâuz ndơưk tsês tsuô ntu shông. Hnưl tưz zos khâuz ndơưk huv jông tsuô cxuô jas tiv zix los sis hur chor hnuz lêr têz qơưs, uô yôngz, hnuz tsaz, lêr cơưv tar hur chor hnuz thi zov chênhr. Thâuv môngl côngv iz xưv cxênhx tiv zix tưs, Yo ntêr tsinhr lo kuôl pux Việt Nam xair nangr viv hnưl pangz uô jông gâux, cênhz uô muôx niêmx tưx hox minhx cxưx.

Yo ntêr tsinhv zos khâuz ndơưk công sơv jông yangx

Quốc Sỹ

1,626
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.