Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŭt ma uĕh ao jong Việt Nam

05/03/2020 10:32 G3T+7

Ao jong Việt Nam lah mpơl saơ nau way bu nong Việt gĕh du ntil nau uĕh mô blau ntêt, jêng “Ao nchoh Bri dak” mpơl saơ nau way bu nong Việt Nam.

Ao jong dơi bu ka choh tă bơh nah bon lan bu nong iê bu nuyh

Ao jong dơi kon se tât ta bu ranh nchoh. Ao jong lĕ jêng drăp nchoh uĕh tâm ăp tâ gĕh nau rbŭn kh’lay tâm bri dak, rbŭn tâm nsông, rbŭn lôch năm nti mô rĭ tâm ăp tâ jêh tâm rlong kh’lay. Lah hăn rbŭn têh, Ao jong way dơi oh nur bu ur Việt Nam ruah nchoh yor ao aơ sâm kơl n’hao nau uĕh, mpơl saơ nau k’hưm tâm nuih n’hâm bu nong.

Ao jong hôm dơi bu dŏng nchoh hăn kan ôi mhau

Quốc Sỹ

1,627
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.